Astrologia a astronomia

Astrologia a astronomia

Dla wielu osób trudno byłoby znaleźć różnicę między astrologią i astronomią. Najczęściej przyjmowano bezkrytycznie pojęcie średniowiecznej, czyli zabobonnej astrologii jako przeciwstawienie do nowoczesnej astronomii. Różnica jest olbrzymia. Astronomia jest dziedziną...