Styczeń 9, 2018

Obowiązki dla kadry kierowniczej w zakresie BHP

Każda osoba kierująca grupami pracowniczymi (np. oddziałem, wydziałem, brygadą), jest obowiązana prowadzić swoje działania zgodnie z przepisami pra­wa pracy. Kadra kierownicza, w celu prawidłowego wykonywania swoich […]