Nie znajdziesz człowieka bardzo inteligentnego, który nie jest ciekawą świata osobą. Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Richard Feynman wszyscy byli bardzo ciekawymi świata osobami. Richard Feynman jest głównie znany z tego że dużo podróżował, co wynikało z powyższej cechy. Dlaczego ciekawość jest tak istotna, oto 4 główne powody: Sprawia że twój umysł jest aktywny, a nie pasywny, Dzięki ciekawości twój mózg spostrzega nowe pomysły. Ciekawość otwiera umysł na nowe możliwości.

Wprowadza ona emocje do twojego życia. Jeżeli jesteś ciekawą osobą to test inteligencji pójdzie Ci dobrze. By zwiększyć swoją ciekawość musisz mieć otwarty umysł, bądź gotowy na to by się czegoś nauczyć, zapomnieć, a potem nauczyć znowu uwzględniając to co się zmieniło. Ponieważ niektóre rzeczy, których wcześniej się nauczyłeś mogą być błędne. Nie bierz pod uwagę uzasadnienia bo tak. Nie wolno akceptować świata jakim jest bez drążenia głębiej i odkrywania tego co znajduje się pod powierzchnią. Zadawaj bez przerwy pytania. Pytaj o to co to jest? Dlaczego to tak jest zrobione?

Kto to zrobił? Skąd to pochodzi? Jak to działa? Jak, Kiedy, Kto, Dlaczego i czemu są najlepszymi przyjaciółmi ciekawych ludzi. Nie uważaj że coś jest nudne. Kiedy uznasz że coś jest nudne, zamykasz sobie drzwi do kolejnych nowych możliwości. Traktuj naukę jako coś fajnego. Jeżeli będziesz uważał że nauka to ciężka rzecz nigdy nie będzie Ci się chciało poznawać świata. Musisz czerpać przyjemność z nauki po to by podnieść swoją ciekawość i inteligencję. Czytaj dużo różnych rodzajów utworów.