Groźny terroryzm, czyli jak zniszczyć świat

Terroryzm jest jednym z zagrożeń współczesnego świata. W dniu 11 marca 2004 roku ugrupowania islamskie zaatakowały Madryt. Rok później przystąpiły do ataku na Londyn.
11 lat temu zaatakowały jedno ze światowych mocarstw, czyli Stany Zjednoczone, unicestwiając dwie wieże World Trade Centre. Zagrożenie ze strony globalnych islamistycznych sieci jest poważne i powinno być brane pod uwagę przez wszystkie państwa, także przez Polskę. Wystąpienie z 14 kwietnia 2004 r., wygłoszone nieco ponad miesiąc po zamachach w Madrycie, stanowiło otwartą ofertę zawieszenia broni wystosowaną wobec państw europejskich uczestniczących w okupacji Iraku i Afganistanu, pod warunkiem opuszczenia wszystkich ziem muzułmańskich. Oferta została odrzucona przez kraje europejskie, co dało terrorystom podstawę do kontynuowania ataków na kraje będące bliskimi sojusznikami USA na tym kontynencie. W tradycji muzułmańskiej nie spełnienie uprzednio wystosowanych żądań uzasadnia dokonywanie kolejnych ataków dopóty, dopóki nie zostaną one zrealizowane.

Hiszpania należała do mocno zagrożonych terroryzmem krajów z uwagi na zaangażowanie w Iraku. Rok po zamachu, w listopadzie 2005 roku w hiszpańskich miastach aresztowano kilkanaście osób związanych z islamskimi ekstremistami. Zamachy terrorystów odniosły pewien skutek – rząd szybko wycofał wojska z Iraku, zmieniła się też postawa
z proamerykańskiej na co najmniej niechętną Ameryce.

O dobrym przygotowaniu terrorystów świadczy poniżej opisany przebieg zamachu:

07:00-07:15: podłożenie bomb w pociągach.
07:39: dwa pociągi podmiejskie eksplodują na stacji Atocha w Madrycie.
07:41: eksploduje pociąg podmiejski dojeżdżający do stacji Atocha.
07:42: eksploduje pociąg podmiejski dwie stacje za stacją Atocha

W sytuacji kryzysowej niezbędne jest działanie według określonego scenariusza
i schematu. Najpierw należy ocenić sytuację, dbając o własne bezpieczeństwo i następnie
o bezpieczeństwo poszkodowanych. Bezwzględnie trzeba sprawdzić co się stało i ewakuować poszkodowanych z miejsca wypadku/zdarzenia do bezpiecznej strefy. Następnie ocenić stan osób poszkodowanych i wezwać pomoc – pogotowie ratunkowe oraz inne służby. Utrudnieniem jest to, że działać trzeba szybko, sprawnie, a jednocześnie według pewnego, utrwalonego schematu. Dodatkowo należy zapobiegać panice osób znajdujących się w miejscu zdarzenia. W przypadku ataku terrorystycznego jest to tym bardziej trudne, że ofiar zazwyczaj jest wiele, na miejscu wybucha panika i nikt początkowo nie wie co się wydarzyło.

Zamach w Madrycie był największym zamachem terrorystycznym w Europie, w wyniku symultanicznych ataków na cztery pociągi zginęło 191 osób, a ponad 2000 zostało rannych. Centrum Madrytu zostało zablokowane i sparaliżowane, nie działały telefony komórkowe, a zatem łączność była utrudniona, mieszkańcy spanikowani, dodatkowo zamieszanie pogłębili politycy oskarżający o zamachy ETA, mimo że eksperci od początku podejrzewali islamistów o ten zamach.

Wydarzenie to było dużym sukcesem europejskiej siatki Al Kaidy. Grupa ta udowodniła, że jest w stanie dokonać zamachu w Europie w wybranym przez siebie czasie i miejscu oraz osiągnąć zakładany efekt – zastraszyć ludzi i wpłynąć pośrednio na wynik wyborów – wygranych przez tych, którzy zrezygnowali z koalicji z USA i wycofali wojska z Iraku.

Zamach w Madrycie miał jeszcze jedną poważną konsekwencję – doprowadził do stworzenia klauzuli solidarności do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w przypadku ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej lub innej katastrofy wywołanej działaniem człowieka.