Obowiązki dla kadry kierowniczej w zakresie BHP

Obowiązki dla kadry kierowniczej w zakresie BHP

Każda osoba kierująca grupami pracowniczymi (np. oddziałem, wydziałem, brygadą), jest obowiązana prowadzić swoje działania zgodnie z przepisami pra­wa pracy. Kadra kierownicza, w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, poza zapisaniem się na szkolenia BHP...
Ciekawość matką inteligencji

Ciekawość matką inteligencji

Nie znajdziesz człowieka bardzo inteligentnego, który nie jest ciekawą świata osobą. Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Richard Feynman wszyscy byli bardzo ciekawymi świata osobami. Richard Feynman jest głównie znany z tego że dużo podróżował, co...
Rewolucyjne technologie w budownictwie

Rewolucyjne technologie w budownictwie

W dzisiejszych czasach, czasach niezwykłego i bardzo dynamicznego postępu technologicznego, inżynierowie i naukowcy wciąż zadziwiają nas coraz to ciekawszymi pomysłami, które usprawniają wykonywanie wielu usług budowlanych. Taką ogromną innowacją jest z pewnością...
Astrologia a astronomia

Astrologia a astronomia

Dla wielu osób trudno byłoby znaleźć różnicę między astrologią i astronomią. Najczęściej przyjmowano bezkrytycznie pojęcie średniowiecznej, czyli zabobonnej astrologii jako przeciwstawienie do nowoczesnej astronomii. Różnica jest olbrzymia. Astronomia jest dziedziną...