Bardzo wielu z nas, osób młodych i dopiero zaczynających swoje prace nie zastanawia się nad swoją bliższą czy dalszą przyszłością. Liczymy, że po przejściu na emeryturę zajmie się nami Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem z roku na rok pojawiają się coraz gorsze dla nas prognozy, wedle których nasze świadczenia będą tak niskie, że nie będziemy w stanie utrzymać się za nie, nie mówiąc już o spełnianiu swoich i osób nam najbliższych marzeń. Tymczasem nie odkładanie na późniejszą emeryturę jest bardzo często popełnianym błędem gdyż tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odłożyć większy kapitał, który będzie w stanie zapewnić nam spokój na emeryturze.

Sposobem na oszczędzanie na tak zwaną „czarną godzinę”, ale konkretnie na emeryturę są Indywidualne Konta Emerytalne. W swojej ofercie ma je już większość banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych, a coraz częściej pojawiają się także w innych instytucjach finansowych, takich jak: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeń na życie i domy maklerskie.

Stanowią one podstawę trzeciego filaru, który w odróżnieniu do dwóch pozostałych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Otwartych Funduszy Emerytalnych) nie jest obowiązkowy. Oznacza to, że decyzję o jego założeniu każdy z nas może podjąć indywidualnie. To, że konto jest indywidualne oznacza także, ze może być prowadzone na rzecz tylko jednej osoby i nie ma możliwości wspólnego gromadzenia środków, na przykład przez małżeństwo, rodzeństwo czy rodzica z dzieckiem. Każda z tych osób powinna założyć sobie odrębny rachunek IKE.

IKE może założyć każda osoba, która ukończyła 16 rok życia pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowym były zatrudnione w oparciu o umowę o pracę oraz otrzymywały wynagrodzenie. W momencie kiedy ukończą 18 rok życia rodzaj zatrudnienia nie jest już ważny, co oznacza, ze środki mogą wpłacać zarówno osoby zatrudnione na etat, umowy cywilno- prawne, a także osoby bezrobotne.

Ważnym aspektem jest to, że wpłaty dokonywane na konto nie muszą być regularne- można wpłacić w ciągu roku jedną większą kwotę lub nie wpłacać niczego. Tak naprawdę jedynym ograniczeniem jest to, że można na nie wpłacić maksymalnie 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku, a wskaźnik ten jest co roku aktualizowany.

Niewątpliwą zaletę Indywidualnego Konta Emerytalnego jest możliwość zwolnienia oszczędności z tak zwanego „podatku Belki” czyli podatku od dochodów kapitałowych. By jednak tak się stało musimy spełnić dwa warunki. Po pierwsze musimy nabyć uprawnienia emerytalne, które nie mają nic wspólnego z osiągnięciem wieku emerytalnego. Po drugie musimy wykazać się odpowiednim stażem w IKE. Oznacza to, że składki powinny być wpłacane na nie przynajmniej przez okres 5 lat kalendarzowych lub minimum połowa wpłat powinna zostać dokonana nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków na nim zgromadzonych. Warto jednak pamiętać, że gdyby potrzeba wypłaty środków nastąpiła nawet znacznie przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych jest to możliwe, ale po potrąceniu 19% podatku.