Nowy rodzaj zarządzania

Po raz pierwszy termin Lean Production, znany później jako Lean Management, pojawił się w Japonii w 1978 r. Opisana została w ten sposób branża motoryzacyjna, ze szczególnym akcentem na firmę Toyota. Materiały przetłumaczono na język angielski dekadę później. J. Krafcik w tym samym roku przygotował oraz opublikował artykuł będący dokładną analizą Lean Production. Jednak wtedy Lean Production nie zaczął kariery na skalę światową. Trzy lata później opublikowano analizy oraz oceniono sytuację w motoryzacji na skalę globalną, czyli ogólnoświatową. Pod lupę wzięto Japonię, USA oraz kraje Europy Zachodniej. Autorem analizy byli badacze funkcjonujący przy Massachusetts Institute of Technology. F. Under uważa, że zarządzanie wyszczuplające jest koncepcją japońskiej metody zarządzania i organizacji stosowaną przez amerykańskich specjalistów zarządzaniaMetoda stworzona w Japonii została przystosowana do potrzeb firm w innych krajach.

Celem Lean Management jest dążenie do zwiększenia efektywności produkcji i pracy, usprawnienia organizacji i zarządzania, podniesienia jakości produkcji usług oraz uzyskania jak najlepszych wyników ekonomicznych. Wyniki osiągane są dzięki zastosowaniu wielu działań organizacyjnych, technicznych oraz natury gospodarczej. Przedsiębiorstwo powinno zostać przystosowane do przeformułowania całego systemu organizacyjnego oraz przyzwyczajeń panujących w danej firmie.

Lean Management jest procesem złożonym z wielu działań, który prowadzi do sukcesu danej firmy. Korygowana, modyfikowana i ulepszana jest organizacja, sposób prowadzenia jej oraz zarządzania nią. Odchudzanie sposobów zarządzania firmą łączy się nierozerwalnie
z ulepszeniem podejścia projektowego, produkcyjnego oraz usługowego. Kluczem jest długotrwałe uczenie się, które pomoże w reorganizacji produkcji oraz przeprowadzanie zmian rozłożonych w czasie.

Najważniejsze jest unikanie złego zarządzania oraz marnotrawienia czasu, produktów, ludzkiego potencjału. Lean Management wiąże się z wyodrębnieniem działań realizowanych przez firmę oraz przekazania ich do realizacji firmom zewnętrznym. Oczywiście nie są to wszystkie działania firmy, lecz ta część, która może być tak realizowana.


Czym jest Lean Managment?

Lean Management, czyli zarządzanie wyszczuplające, polega na stworzeniu zintegrowanej koncepcji, która obejmuje nie tylko działania w firmie, lecz również obejmuje relacje z dostawcami i klientami poza firmę. Najważniejsze zadania oraz działania prezentowane są na rysunku numer 1. Koncepcja ogranicza kompleksowość, czyli upraszcza procesy i działania. Dzięki temu mniej jest błędów oraz złego wykorzystania potencjału, możliwości oraz szans. Zmieniany jest sposób produkowania, techniki produkcji oraz metody organizowania pracy zespołu w danej firmie. Struktury są upraszczane.

Firma bazuje na informacji, jej wymianie, umacnia połączenia w ramach firmy. Do tego celu niezbędne są pewne metody wywodzące się z Japonii. Pozwalają one komunikować się lepiej w firmie oraz poza nią. Największe znaczenie ma wiedza, słynne know-how oraz wymiana informacji o błędach, pomyłkach oraz niedoskonałościach. Dzięki temu analizowane są błędy, wyciągane wnioski, doskonalone rozwiązania. Firma staje się organizacją dojrzałą oraz dążącą do doskonałości – staje się tak, gdy wyciągnie wnioski płynące z błędów oraz niedociągnięć.

Koncepcja opiera się na wysokiej jakości we wszelkich dziedzinach, dzięki stosowaniu KAIZEN, czyli ulepszaniu procesu wytwórczego w firmie. Dzięki temu wszyscy pracownicy wiedzą, że najważniejsza jest jakość, a oni są najważniejsi dla wypracowania wysokiej jakości. Nie są przedmiotem, lecz podmiotem, czyli cennym zasobem ludzkim.

Teoria Lean Management zakłada także współdziałanie wszystkich ogniw: pracowników, klientów, dostawców, zarządu. Dzięki takiemu partnerskiemu podejściu wszyscy mogą liczyć na korzyści – i takie jest najważniejsze założenie Lean Management.

Zasada Lean Managment powiązana jest bardzo mocno z logistyką, tworząc solidne powiązania z zarządzaniem jakością, wdrażaniem i dążeniem do perfekcji w tej mierze.

R. Junemann mówi, że odpowiednie strategie w kreowane na podbudowie nowoczesnych regulacji, wiodą do „szczupłego” przedsiębiorstwa. Koncepcja zarządzania wyszczuplającego nie jest filozofią, ale skonsolidowanym działaniem, które pozwala stosować logistyczne zasady myślenia, działania i funkcjonowania. Teoria Lean Management jest ograniczona do minimum, najważniejsze jest praktyczne stosowanie założeń tej metody.

Inne książki pokazują, że problemy są zbieżne, dlatego trzeba i warto stosować Lean Management jako działanie z dziedziny logistyki, bardzo złożone, zintegrowane, cechujące się dużą szybkością produkcji oraz dystrybucji produktów oraz usług. Lean Management usprawnia, doskonali, poprawia, jest zatem systemem pozwalającym na dobre, sprawne funkcjonowanie firm. Stąd wynika jego popularność – która firma bowiem chce i może zrezygnować z nieustannego doskonalenia?

shutterstock_84715165